Bagahe

Ni Rex Molines

Tila nagbago na ang aking plano
Magpapakalayo para kumita nang
mas malaki sa bagong trabaho.

Iniwan yaring mga pangarap sa alapaap.
Lilihis na muna ng landas upang bigyang
tugon yaring kanilang mga pangangailangan.

Lingid man sa aking kaalaman at kagustuhan.
Pipiliin ko pa ring ituloy ang pakikibakang
walang kasiguraduhan.

Makikipagsapalaran sa ibang bansa. Makikipagkapwa sa ibang lahi.
Makikipagsabayan sa lenggwaheng
hindi kailanman nakasanayan.

Mahirap nga itong tatahakin ko
Ngunit wala nang mas hihirap pa sa nakikita kong kumakalam na sikmura ng aming pamilya.

Sa sulok sila’y nagkukubli.
Daig pa ang mga mababait kung tawagin. Ayaw ipabatid kagutumang pumipilipit.

Kaya ang ilan nga sa ati’y nakagagawa ng masasama sa kapwa. Huwag naman akong humantong sa ganung gawain.
Titiisin kong mahirapan sa aking pagbabanat-buto kaysa ipagpalit yaring dignidad na aking pinanghahawakan.

Kaya heto nga’t nakapustura’t bitbit ang mga bagahe.
Lilisanin na ang apat nasulok ng aming tahanan. Mga butas sa aming bubong tila sa akin sumusulyap at nagsasabing ako’y mag-ingat.
Hanapin yaring liwanag nga sa langit ay tumugon.

Pinagmamasdan ko mga mata nga sa aki’y nakatitig.

Si Nanay lumuluha na…
Si Tatay tahimik lang…

Tila may malakas na puwersang sa akin ay pumipigil.
Mahal nga ako ng aking pamilya.
Ngunit panahon ko naman na tugunan ang kanilang mga pangangailangan.

Mahihirapan nga ako’t Malulungkot,
Maduduwag at Matatakot.
Ngunit ‘di kailanman susuko
Tanging panghahawakan ko
Pagmamahal nilang sa’kin pinagkaloob.

Sa kaibigan kong naging tapat sa akin ng mahabang panahon. Hindi kita kayang kalimutan kailanman.
Hayaan mo ikaw ay aking tutulungan.
Dahil minahal mo ako higit pa sa kaibigan.

Sa lahat ng aking nakagalitan
‘Wag sanang sa akin magdamdam
Kung ako man ay inyong nakagalitan.

Heto na nga’t ako’y lilipad na.
Baon ko yaring bagahe ng inyong pagmamahal.
Ito’y simula pa lamang ng aking paglalakbay.
Magampanan ko nawa ito nang matiwasay.

Kayo ang buhay ko at lakas, ‘Nay, ‘Tay.
Magtawagan tayo at magkamustahan
Ipapakita ko sa inyo ang ganda ng bansa
na aking pupuntahan.

“Paalam sa ngayon, hanggang sa muli nating pagkikita.” /rbm

http://www.facebook.com/BersoDeEstiloPilipino

Credit © Morexter

Advertisements
Categories: Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s